گروه محصولات
محصولات
مطالب و اخبار
ویدئوها

پاپیروس ها

نوشته: جفری خان، ترجمه: مهرناز نصریه، انتشارات کارنگ، شابک: 5-62-6730-964-978

قیمت : 350,000 ریال

پاپیروس ها
توضیح درباره اسناد صورت حساب ها، نامه ها و اسناد دیگر که در منطقه مصر و بر روی کلغذ پاپیروس از سده های اول اسلام تا کنون ثبت و ضبط گردیده اند.
نظرات ثبت شده
هیچ نظری ثبت نشده است

محصولات مرتبط

از
پاپیروس ها
قیمت : 250,000 ریال
یکصد
پاپیروس ها
قیمت : 400,000 ریال