گروه محصولات
محصولات
مطالب و اخبار
ویدئوها

مروری بر پنجاه سال باستان شناسی ایران

نوشته: دکتر عزت الله نگهبان، انتشارات سبحان نور، شابک: 8-2-96527-964

قیمت : 250,000 ریال

مروری بر پنجاه سال باستانشناسی ایران
در این کتاب که به کوشش دکتر عزت الله نگهبان تهیه شده است، به معرفی محوطه های باستانی مورد حفاری قرار گرفته ایران پرداخت می شود.
فایل PDF
نظرات ثبت شده
هیچ نظری ثبت نشده است

محصولات مرتبط

معماری
مروری بر پنجاه سال باستان شناسی ایران
قیمت : 150,000 ریال
سفال
مروری بر پنجاه سال باستان شناسی ایران
قیمت : 150,000 ریال
اشیای
مروری بر پنجاه سال باستان شناسی ایران
قیمت : 150,000 ریال
کاوش
مروری بر پنجاه سال باستان شناسی ایران
قیمت : 150,000 ریال
دژ
مروری بر پنجاه سال باستان شناسی ایران
قیمت : 250,000 ریال