گروه محصولات
محصولات
مطالب و اخبار
ویدئوها

هنر دربارهای ایران

با مطالعه و بررسی اسناد ارائه شده در این کتاب می توان دریافت، حتی چندین سده بعد از اسلام نیز، به دلیل عوارض حاصل از پوریم، هنر و صنعت شرق میانه هیچ اثر فاخر و در خور توجهی از خود نشان نمی دهد زیرا ساکنین فرهیخته این سرزمین در آن قتل عام وحشت ناک و بی سابقه و غیر قابل تکرار چنان از بین رفتند که هیچ انتقال تکنولوژی و هنر و صنعت و اندیشه ورزی به دوران های بعدی منتقل نشد.

هنر دربارهای ایران


هنر دربارهای ایران


هنر دربارهای ایران

نویسنده: ابولعلاء سود آور

ترجمه: ناهید محمد شیرانی

دانلود کتابمطالب مرتبط

آمریکا
آمریکا و ایلغار آثار باستانی ایران
ایران
ایران کهن
پاپیروس‏‎ها
پاپیروس ها
اسناد
اسناد تصویری شهرهای ایرانی دوره قاجار
هنر
هنر دربارهای ایران