گروه محصولات
محصولات
مطالب و اخبار
ویدئوها

اسناد تصویری شهرهای ایرانی دوره قاجار

در این کتاب می توان با شرایط اولیه شهرهای ایران در ابتدای سنگ بنا آشنا شد. بر اساس تصاویر ارائه شده در این کتاب می توان به درستی نتیجه گرفت، تمام داستان هایی که در رابطه با گذشته های فراتر از سه قرن منطقه ذکر می شود و از شکوه و جلال آن دوران سخن به میان می آورند، قصه های محض و اسرائیلیات تمام هستند زیرا اسناد موجود قدمت شهر های ایران را کمتر از دو قرن اخیر به تصویر کشیده اند.

اسناد تصویری شهرهای ایرانی دوره قاجار

اسناد تصویری شهرهای ایرانی دوره قاجار

هیات مولفین: محمد مهریار، شامیل فتح الله‎یف، فرهاد فخاری تهرانی، بهرام قدیری


دانلود کتاب

مطالب مرتبط

آمریکا
آمریکا و ایلغار آثار باستانی ایران
ایران
ایران کهن
پاپیروس‏‎ها
پاپیروس ها
اسناد
اسناد تصویری شهرهای ایرانی دوره قاجار
هنر
هنر دربارهای ایران