گروه محصولات
محصولات
مطالب و اخبار
ویدئوها

پاپیروس ها

این کتاب به ارائه اسناد پاپیروس نوشته های مصری و متن ترجمه شده آن‏‎ها پراخته است. می توان با مطالعه و بررسی اسناد ارائه شده در این کتاب به جعلی بودن غالب دست نوشته هایی پی برد که برای دوران هایی معرفی شده اند که هنوز خط عرب فاقد الفبایی برای نگارش بود، همچنین در جهان متریال کاغذ و ابزار مناسبی برای نوشتن با عنوان قلم در اختیار هیچ قوم و ملتی نبود.

پاپیروس‏‎ها

پاپیروس‎ها

نوشته: جفری خان، ترجمه: مهرناز نصریه، انتشارات: کارنگ


دانلود کتاب

مطالب مرتبط

آمریکا
آمریکا و ایلغار آثار باستانی ایران
ایران
ایران کهن
پاپیروس‏‎ها
پاپیروس ها
اسناد
اسناد تصویری شهرهای ایرانی دوره قاجار
هنر
هنر دربارهای ایران