گروه محصولات
محصولات
مطالب و اخبار
ویدئوها

وبسایت ویکی ناریا راه اندازی شد

کسانی که با مباحث بنیان اندیشی به تازگی آشنا می شوند از طریق آدرس: wikinaria.info می توانند به صفحه ویکی ناریا وارد شده و با مباحث جمع بندی شده و آثار و نتایج و نقطه نظرات استاد پورپیرار درباره تاریخ و فرهنگ ایران و جهان آشنایی پیدا کنند.

وبسایت ویکی ناریا


ویکی ناریا، چنانچه از نام آن قابل فهم است، دانشنامه ای از نتایج تحقیقات بنیان اندیشی بوده و منابع جمع آوری اطلاعات این دانشنامه سری کتاب های «تاملی در بنیان تاریخ ایران»، اثر ناصر پورپیرا (ناریا) می باشد. در اینجا بسان یک دانشنامه، به بررسی موضوعی مباحث و مسائل مطرح شده پرداخت خواهد شد. برای فهم هر چه بیشتر عناوین، اسناد مختلفی را ارائه خواهیم داد تا از طریق آن بتوانیم موضوعات را تشریح کنیم.

wikinaria.info

نظرات ثبت شده
khalil Imami ( 1395/6/17 ) :
4
2
تبریک و تشکر از زحمات عزیزان

مطالب مرتبط

وبسایت
وبسایت ویکی ناریا راه اندازی شد