گروه محصولات
محصولات
مطالب و اخبار
ویدئوها

عرب ستیزی در ادبیات معاصر ایران

این کتاب به بررسی ملی گرایی ایرانی و تاثیر آن بر ضدیت با اعراب اشاره کرده است. این کتاب با بررسی و تحلیل های ارائه شده به توضیح درباره بی بنیانی عرب ستیزی در میان صاحب نظران ایران از زمان رضا شاه می پردازد و همسو بودن آنها با تفکران شاه حاکم وقت را به تصویر می کشد.

عرب ستیزی در ادبیات معاصر ایران

عرب ستیزی در ادبیات معاصر ایران

عرب ستیزی در ادبیات معاصر ایران

نویسنده: جویا بلوندل سعد

مترجم: فرناز حائری

دانلود کتاب

نظرات ثبت شده
هیچ نظری ثبت نشده است

مطالب مرتبط

آمریکا
آمریکا و ایلغار آثار باستانی ایران
ایران
ایران کهن
پاپیروس‏‎ها
پاپیروس ها
اسناد
اسناد تصویری شهرهای ایرانی دوره قاجار
هنر
هنر دربارهای ایران