گروه محصولات
محصولات
مطالب و اخبار
ویدئوها

اخذ لوگوی نشر دیجیتال برخط

به لطف الهی توانستیم در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۸ مراحل نشر دیجیتال بر خط را طی نموده و لوگوی موقت از سازمان ساماندهی پایگاه های اینترنتی دریافت کنیم.

لوگوی نشر برخط
به لطف الهی توانستیم  در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۸ مراحل نشر دیجیتال بر خط را طی نموده و لوگوی موقت نشر دیجیتال برخط ،از سازمان ساماندهی پایگاه های اینترنتی دریافت کنیم.