گروه محصولات
محصولات
مطالب و اخبار
ویدئوها

اخذ لوگوی نماد اعتماد

برای قانونمند کردن فروشگاه اینترنتی کتاب، در تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۶ موفق به اخذ نماد اعتماد از وزارت صنعت و معدن و تجارت شدیم. به منظور اطمینان از صحت توضیحات یاد شده به وبسایت نماد اعتماد رجوع نمایید.

لوگوی نماد اعتماد
برای قانونمند کردن فروشگاه اینترنتی کتاب، در تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۶  موفق به اخذ نماد اعتماد از وزارت صنعت و معدن و تجارت شدیم. به منظور اطمینان از صحت توضیحات یاد شده به وبسایت نماد اعتماد رجوع نمایید.