گروه محصولات
محصولات
مطالب و اخبار
ویدئوها

تازه ترین مطالب

آمریکا و ایلغار آثار باستانی ایران

آمریکا و ایلغار آثار باستانی ایران 1396/2/2

این کتاب به توضیح درباره سرقت آثار تاریخی کشور و تخریب آثار و محوطه های باستانی ایران توسط جاعلین و مامورین دانشگاه های غرب، به خصوص دانشگاه شیکاگو می پردازد، جاعلینی که نام ایران شناس، باستان شناس، مرمت کار و ... را یدک کشیده اند.

ایران کهن

ایران کهن 1396/1/31

این کتاب به معرفی آثار باستانی ایران واقع در موزه بریتانیا می پردازد. در بین آثار معرفی شده این کتاب می توان نمونه های بسیار فراوانی از جعلیات را به دست آورد که به دوران هخامنشیان و اشکانیان و ساسانیان مربوط می شود.

پاپیروس‏‎ها

پاپیروس ها 1396/1/28

این کتاب به ارائه اسناد پاپیروس نوشته های مصری و متن ترجمه شده آن‏‎ها پراخته است. می توان با مطالعه و بررسی اسناد ارائه شده در این کتاب به جعلی بودن غالب دست نوشته هایی پی برد که برای دوران هایی معرفی شده اند که هنوز خط عرب فاقد الفبایی برای نگارش بود، همچنین در جهان متریال کاغذ و ابزار مناسبی برای نوشتن با عنوان قلم در اختیار هیچ قوم و ملتی نبود.

اسناد تصویری شهرهای ایرانی دوره قاجار

اسناد تصویری شهرهای ایرانی دوره قاجار 1396/1/12

در این کتاب می توان با شرایط اولیه شهرهای ایران در ابتدای سنگ بنا آشنا شد. بر اساس تصاویر ارائه شده در این کتاب می توان به درستی نتیجه گرفت، تمام داستان هایی که در رابطه با گذشته های فراتر از سه قرن منطقه ذکر می شود و از شکوه و جلال آن دوران سخن به میان می آورند، قصه های محض و اسرائیلیات تمام هستند زیرا اسناد موجود قدمت شهر های ایران را کمتر از دو قرن اخیر به تصویر کشیده اند.

هنر دربارهای ایران

هنر دربارهای ایران 1395/8/14

با مطالعه و بررسی اسناد ارائه شده در این کتاب می توان دریافت، حتی چندین سده بعد از اسلام نیز، به دلیل عوارض حاصل از پوریم، هنر و صنعت شرق میانه هیچ اثر فاخر و در خور توجهی از خود نشان نمی دهد زیرا ساکنین فرهیخته این سرزمین در آن قتل عام وحشت ناک و بی سابقه و غیر قابل تکرار چنان از بین رفتند که هیچ انتقال تکنولوژی و هنر و صنعت و اندیشه ورزی به دوران های بعدی منتقل نشد.

هیچکس جرات ندارد

هیچکس جرات ندارد... 1395/7/22

هیچ کس جرات ندارد به توضیح درباره گوشه ای از فعالیت های سازمان های مخفی و نقش مخرب آنها در آشوب های جوامع جهانی اشاره می کند. سازمان هایی که در ظاهر ناپیدا هستند و اگر با دقت به بررسی فعالیت های آن ها بپردازیم متوجه حضور آنها خواهیم بود.

سفرنامه رابی بنیامین تودولایی

سفرنامه رابی بنیامی تودولایی 1395/7/17

این کتاب نیز همانند مجموعه مقالات فرزندان استر به توضیح درباره یهودیان ایران می پردازد. مطالب موجود در برگیرنده خاطرات رابی بنیامین تودولایی در توضیح مهاجرت یهودیان از اسپانیا به ایران می باشد. او به معرفی شهر های محل سکونت یهودیان در ایران، مشاغل یهودیان در دوران زندگی خود در ایران و ... اشاره می کند.

فرزندان استر

فرزندان استر 1395/7/2

کتاب فرزندان استر با ارائه مقالاتی، به بررسی خانواده های یهودی ساکن در ایران می پردازد و درباره تاثیرات فعالیت های آن ها بر جامعه ایران توضیح می دهد. یهودیانی که به شکل آنوسی در جوامع مسلمین وارد شده و در ایجاد آشوب ها و اختلافات درونی این سرزمین نقش اصلی و اساسی را ایفا نموده اند.

عرب ستیزی در ادبیات معاصر ایران

عرب ستیزی در ادبیات معاصر ایران 1395/6/12

این کتاب به بررسی ملی گرایی ایرانی و تاثیر آن بر ضدیت با اعراب اشاره کرده است. این کتاب با بررسی و تحلیل های ارائه شده به توضیح درباره بی بنیانی عرب ستیزی در میان صاحب نظران ایران از زمان رضا شاه می پردازد و همسو بودن آنها با تفکران شاه حاکم وقت را به تصویر می کشد.

خزران

خزران 1395/6/12

این کتاب که به نام قبیله سیزدهم نیز معروف شده، درباره بررسی نژاد یهود به کنکاشی نو می پردازد و نشان می دهد، بر خلاف ادعا های یاد شده درباره نژاد یهودیان، که خود را از نژادی واحد و اصیل می دانند، غالب جعمیت تاثیر گذار یهودیان در جهان کنونی نه از قوم بنی اسرائیل، بلکه از خزرانی هستند که به آیین یهودیت وارد شده اند.